Mostafa Moradian
set design

پرسپکتیو در تئاتر
***
مدرس: مصطفا مرادیان
***
دوره‌ی حضوری
***
ده جلسه یک ساعته
***
ظرفیت هر گروه 5 نفر
***
محل برگزاری دوره: دفترگروه طراحی صحنه ایگو
***
برای ثبت نام به صفحه‌ی ایگو در اینستاگرام پیام بدهید.

@ego.scenedesign

***

خرداد 1400