Mostafa Moradian
set design

“Sketch and Design for theatre”

***

“اسکیس و طراحی در صحنه ی تئاتر”

کتاب طراحی و اسکیس برای صحنه‌ی تئاتر اثری است روشنگر، ساده و همه‌فهم که به کار کسانی می‌آید که تمایل دارند با صورت‌بندی اشیا و چیزها در صحنه‌ی تئاتر آشنا شوند، درسنامه‌ای برای کسانی که سودای طراح صحنه یا طراح جلوه‌های دیداری تئاتر شدن (رخت و ابزار، ترکیب ­بندی، ویدیو و…) را در سر دارند.

فرهاد مهندس‌پور

****

این کتاب را می‌توانید از کتاب فروشی‌های سراسر کشور تهیه کنید.

تلفن تماس نشر قطره

+982188973353