Mostafa Moradian
set design

••••
‎آغاز ثبت نام سومین دوره

شروع دوره مهرماه 1399
••••
‎ورکشاپ تخصصى
«اسکیس و طراحى براى تئاتر»
••••
‎مصطفا مرادیان
••••
١٠ جلسه یک ساعته
••••
‎«از خیال تا کاغذ»
••••
‎اسکیس و طراحى دست آزاد در طراحى صحنه، نخستین و مهم‌ترین ابزار بیان بصرى میان طراح و گروه اجرایى است. در این دوره، هنرجویان با فراگیرى تکنیک‌هاى متنوع اسکیس، ایده‌هاى ذهنى خود را به شکلی ساختارمند بر روى کاغذ پیاده مى‌کنند و تصویر تهیه شده را به مکان و فضاى ملموس در صحنه‌ی تئاتر بدل مى‌کنند.‎ این امر با تمرین‌نگارى منظم و استفاده از خودنویس به عنوان سخت‌ترین ابزار طراحى محقق خواهد شد.
••••
‎هنرجویان در این دوره با مجموعه تمرین نگارى‌هاى اسکیس و طراحى در تئاتر آشنا خواهند شد و در پایان به کمک اسکیس براى یک نمایشنامه طراحى صحنه مى‌کنند.
••••
تصویر پوستر: اسکیس خطى براى نمایش #اپراتورنسلچهارم